Optymalizacja procesów i organizacji

Optymalizacja procesów biznesowych jest kluczem do poprawy funkcjonowania firmy i budowania przewagi konkurencyjnej.

Optymalizacja procesów biznesowych obejmuje:

• warsztaty na temat mapowania procesów, analizy status quo, projektowania procesów docelowych,

• rozpoznanie obecnego stanu procesów i ich analiza, identyfikacja potencjału i zdefiniowanie obszarów działania,

• przygotowanie docelowego modelu procesu wraz z propozycją optymalizacji poszczególnych działań i koniecznych zmian.

Korzyści dla Twojej firmy:

• Zyskanie wszechstronnej wiedzy na temat aktualnego stanu organizacji wraz z informacjami o problemach z efektywnością oraz wąskich gardłach.

• Jasne określenie zakresu odpowiedzialności i niezbędnych kompetencji członków zespołów.

• Poprawa efektywności firmy dzięki skróceniu czasu realizacji zadań, eliminacji zbędnych działań, obniżeniu kosztów i zwiększeniu wydajności.

Analiza i optymalizacja procesów i organizacji